جلسه مشترک شرکت اکسون سافت و داهوا

جلسه مشترک شرکت اکسون و داهوا برگزار شد. این جلسه شرکت اکسون سافت و شرکت داهوا پیرامون همکاریهای بیشتر در خصوص پشتیبانی قابلیتهای دوربینهای داهوا در نرم افزار اکسون به نتایج خوبی رسیدند.

جلسه مشترک شرکت اکسون و داهوا برگزار شد. این جلسه شرکت اکسون سافت و شرکت داهوا پیرامون همکاریهای بیشتر در خصوص پشتیبانی قابلیتهای دوربینهای داهوا در نرم افزار اکسون به نتایج خوبی رسیدند.

جلسه مشترک شرکت اکسون و داهوا برگزار شد.
این جلسه شرکت اکسون سافت و شرکت داهوا پیرامون همکاریهای بیشتر در خصوص پشتیبانی قابلیتهای دوربینهای داهوا در نرم افزار اکسون به نتایج خوبی رسیدند.

بدین صورت می توان پردازش یک سری آنالیتیکها را بر روی دوربینهای داهوا قرار داد و نتایج را در نرم افزار اکسون مشاهده کرد.

با این قابلیت می توان درصد پردازش CPU را کاهش داد.

 

نرم افزار Axxon

 

نرم افزار اکسون

دیدگاه خود را بیان کنید