ویژگی General Driver در نرم افزارهای شرکت AxxonSoft

شش سازنده دوربین مداربسته، جهت پشتیبانی دوربینهای خود در نرم افزارهای اکسون اقدام به تولید یک درایور مشترک با شرکت AxxonSoft روسیه کردند.

شش سازنده دوربین مداربسته، جهت پشتیبانی دوربینهای خود در نرم افزارهای اکسون اقدام به تولید یک درایور مشترک با شرکت AxxonSoft روسیه کردند.

 دوربینهای مداربسته برندهای 

Axis, Bosch, Panasonic, Sony and Samsung Techwin -Vivotek

اقدام به تولید درایور مشترک جهت پشتیبانی محصولات خود با نرم افزار های شرکت اکسون سافت نموده اند.

 هر یک از این سازنده ها دارای درایوری خاص در نرم افزارهای اکسون می باشند تا محصولات آنها ، فارغ از نوع

و مدلشان در نرم افزارهای Axxon پشتیبانی گردند.

بدین ترتیب تمام محصولات این سازنده های دوربین، تحت پشتیبانی نرم افزارهای Axxon Next و Axxon Intellect قرار گرفتند.

 

دیدگاه خود را بیان کنید