پشتیبانی از دوربینهای آنالوگ در نرم افزار Axxon Next

لیست دستگاه های DVR و NVR و Encoder ها که در نرم افزار اکسون نکست قابل پشتیبانی هستند

لیست دستگاه های DVR و NVR و Encoder ها که در نرم افزار اکسون نکست قابل پشتیبانی هستند

 

نرم افزار Axxon Next، این قابلیت را دارد تا دستگاه های DVR را تحت پوشش قرار دهد و دوربینهای آنالوگ را از این طریق پشتیبانی کند.

در بسیاری از مجموعه ها دوربینهای آنالوگی وجود دارند که با این روش با صرفه، شما قادر خواهید بود تا تصاویر دوربینهای آنالوگ خود را در کنار دوربینهای تحت شبکه به راحتی مشاهده نمایید و یا حتی تصاویر ضبط شده بر روی دستگاه های DVR و NVR را در نرم افزار Axxon Next مشاهده نمایید.

 

راه حل دیگر جهت پشتیبانی از دوربینهای آنالوگ در نرم افزار Axxon Next استفاده از دستگاه های وب سرور و یا همان Encoder ها می باشد

که در ادامه انواع مدلهای تحت پوشش آنها را می توانید مشاهده نمایید.

 

در زیر دستگاه های DVR که در نرم افزار Axxon Next پشتیبانی می شوند را می توانید ملاحظه نمایید.

Vendor Model Type Firmware Channel
Dahua Dahua DH-HCVR4104C-S2 / DH-HCVR4104HS-S2 DVR (HD-CVI) 3.200.0004.6.R, Build Date: 2015-11-23 4
Dahua Dahua DH-HCVR5104C-S2 / DH-HCVR5104H-S2 DVR (HD-TVI) 3.200.0004.6.R, Build Date: 2015-11-23 4
Dahua Dahua DH-HCVR5108C-S2 / DH-HCVR5108H-S2 / DH-HCVR7108H-S2 / DH-HCVR4108C-S2 / DH-HCVR4108HS-S2 DVR (HD-CVI) 3.200.0004.6.R, Build Date: 2015-11-23 8
Dahua Dahua DH-HCVR5116HE-S2 / DH-HCVR5216A-S2 / DH-HCVR4216A-S2 / DH-HCVR4116HE-S2 / DH-HCVR4416L-S2 / DH-HCVR4816S-S2 DVR (HD-CVI) 3.200.0004.6.R, Build Date: 2015-11-23 16
Dahua Dahua DH-HCVR5116H-S2 / DH-HCVR5216AN-S2 / DH-HCVR4116HS-S2 / DH-HCVR4216AN-S2 / DH-HCVR5116HS-S2  DVR (HD-CVI) 3.200.0004.6.R, Build Date: 2015-11-23 16
Dahua Dahua DH-HCVR5408L-V2 DVR (HD-CVI) 3.200.0004.6.R, Build Date: 2015-11-23 4
Dahua Dahua DH-HCVR5424L-S2 / DH-HCVR5824S-S2 DVR (HD-TVI) 3.210.0001.0, Build Date: 2015-11-25 24
Dahua Dahua DH-HCVR5432L-S2 / DH-HCVR5832S-S2 DVR (HD-TVI) 3.210.0001.0, Build Date: 2015-11-25 32
Dahua Dahua DH-HCVR7104C-S2 / DH-HCVR7104H-S2 DVR (HD-CVI) 3.200.0004.6.R, Build Date: 2015-11-23 4
Dahua Dahua DH-HCVR7204A-S2 / DH-HCVR7204A-V2 / DH-HCVR5104HE-S2 / DH-HCVR5204A-S2 / DH-HCVR7104HE-S2 / DH-HCVR7204A-S2 / DH-HCVR4104HE-S2 / DH-HCVR4204A-S2 / DH-HCVR4404L-S2 / DH-HCVR4804S-S2 DVR (HD-CVI) 3.200.0004.6.R, Build Date: 2015-11-23 4
Dahua Dahua DH-HCVR7208A-V2 / DH-HCVR7208A-S2 / DH-HCVR5108HE-S2 / DH-HCVR5208A-S2 / DH-HCVR7108HE-S2 / DH-HCVR4108HE-S2 / DH-HCVR4208A-S2 / DH-HCVR4808S-S2 / DH-HCVR4408L-S2 DVR (HD-CVI) 3.200.0004.6.R, Build Date: 2015-11-23 8
Dahua Dahua DH-HCVR7408L-FR / DH-HCVR7808S DVR (HD-TVI) 3.210.0001.0, Build Date: 2015-11-25 8
Dahua Dahua DH-HCVR7416L / DH-HCVR7816S DVR (HD-TVI) 3.210.0001.0, Build Date: 2015-11-25 16
Dahua Dahua DH-HCVR7804S / DH-HCVR7404L DVR (HD-TVI) 3.210.0001.0, Build Date: 2015-11-25 4
Dahua Dahua DH-XVR4104C / DH-XVR4104HS / DH-XVR4204AN DVR (HD-TVI) 3.210.0001.8 4
Dahua Dahua DH-XVR4104HE / DH-XVR4204A DVR (HD-TVI) 3.210.0001.8 4
Dahua Dahua DH-XVR4108HE / DH-XVR4208A DVR (HD-TVI) 3.210.0001.8 8
Dahua Dahua DH-XVR4208AN / DH-XVR4108C / DH-XVR4108HS DVR (HD-TVI) 3.210.0001.8 8
Dahua Dahua DH-XVR4216AN DVR (HD-CVI) 3.210.0001.8, Build Date: 2017-03-07 16
Dahua Dahua DH-XVR5104C / DH-XVR5104H / DH-XVR5204AN / DH-XVR5104HS DVR (HD-CVI) 3.210.0001.8 4
Dahua Dahua DH-XVR5104HE / DH-XVR5204A DVR (HD-CVI) 3.210.0001.8 4
Dahua Dahua DH-XVR5108H DVR (HD-CVI) 3.210.0001.8 8
Dahua Dahua DH-XVR5116H DVR (HD-CVI) 3.210.0001.8 16
Dahua Dahua DH-XVR5832S / DH-XVR5232AN / DH-XVR5432L DVR (HD-TVI) 3.210.0001.8, Build Date: 2017-03-07 32
Dahua Dahua DH-XVR7116H / DH-XVR7216AN DVR (HD-TVI) 3.210.0001.8, Build Date: 2017-03-07 16
Dahua Dahua DH-XVR7116HE / DH-XVR7216A DVR (HD-TVI) 3.210.0001.8, Build Date: 2017-03-07 16
Dahua Dahua DH-XVR7816S / DH-XVR7416L DVR (HD-TVI) 3.210.0001.8, Build Date: 2017-03-07 16
Digiever Digiever DS-4216 Pro DVR 2.1.0.51-1 16
Eneo Eneo GLS-2101 DVR 1.45 1
Grundig Grundig GD-RT-AP5004P DVR (HD-TVI) V1.1.1 build 180309 4
Hikvision Hikvision DS-6504HFI DVR V1.0.1 build 110104 4
Hikvision Hikvision DS-7204HFI-SH DVR V2.2.10 build 130924 4
Hikvision Hikvision DS-7204HQHI-SH/A DVR (HD-TVI) V3.3.3 build 160716 6
Hikvision Hikvision DS-7208HQHI-SH/A DVR (HD-TVI) V3.3.3 build 160716 10
Hikvision Hikvision DS-7216HUHI-F2/N DVR (HD-TVI) V3.4.76 build 160914 18
Hikvision Hikvision DS-7316HQHI-SH DVR (HD-TVI) V3.3.3 build 160716 18
Hikvision Hikvision DS-7316HUHI-F4/N DVR (HD-TVI) V3.4.80 build 161217 19
Hikvision Hikvision DS-9016HUHI-K8 DVR (HD-TVI) V3.5.40 build 171110 16
Hikvision Hikvision DS-9032HUHI-K8 DVR (HD-TVI) V3.5.40 build 171110 32
HiWatch HiWatch DS-H104G / DS-H104Q DVR (HD-TVI) V3.4.75 build 160919 5
HiWatch HiWatch DS-H108Q DVR (HD-TVI) V3.4.75 build 160919 11
HiWatch HiWatch DS-H116Q DVR (HD-TVI) V3.4.75 build 160919 19
IDIS IDIS TR-4116 DVR (HD-TVI) 1.5.1 16
LG LG LE5016D DVR auto  18
LG LG LRH7080D DVR auto  16
LG LG LRH7160D DVR auto  24
Partizan Partizan ADF-14S DVR DVR 1.0.0. build 22 4
Partizan Partizan DVR ADH-18V DVR 1.0.0 build 32 8
Pinetron Pinetron PDR-X7008 DVR X7K-APP-1.0.3.6 8
Pinetron Pinetron PDR-XM3104 DVR XM314-APP-B090910.1880 4
RVi RVi R16LB-PRO DVR 2.616.0024.0.AXXO 2016-04-18 16
RVi RVi RVi-HDR04LA-C DVR (HD-TVI) 1.DN1.001.002, Build Date: 2016-12-16 4
RVi RVi RVi-HDR04LA-TA DVR (HD-TVI) V3.4.75 build 170120 6
RVi RVi RVi-HDR04MA DVR (HD-CVI / HD-TVI) V3.5.20 build 170905 6
RVi RVi RVi-HDR08LA-TA DVR (HD-TVI) V3.4.75 build 170120 10
RVi RVi RVi-HDR16LB-TA DVR (HD-TVI) V3.4.75 build 170120 18
RVi RVi RVi-HDR16MA DVR (HD-CVI / HD-TVI) V3.5.20 build 170905 16
RVi RVi RVi-R16LB-C DVR (HD-TVI) 3.200.GP00.0, Build Date: 28-07-2015 16
ST ST ST-HDVR-161 M TVI PRO DVR (HD-TVI) V3.1.6 build 150917 22
ST ST ST-HDVR-4 TVI PRO DVR (HD-CVI) V3.4.2 build 160303 5
ST ST ST-HDVR-8 TVI PRO DVR (HD-TVI) V3.4.75 build 160920 10
STORM STORM INS161UVR DVR (HD-CVI) 3.210.0001.8 16
STORM STORM INS41UVR DVR (HD-CVI) 3.210.0001.8 4
STORM STORM INS81UVR DVR (HD-CVI) 3.210.0001.8 8
TBK TBK DVR PLUS 4 DVR V2.2.4 build 130702 4
TVT TVT TD2304SS-B DVR 3.2.0.P-3520A-00 4

 

انواع مدلهای Encoder که در نرم افزار Axxon Next قابل استفاده می باشد:

Vendor Model Type Firmware Channel
3S Vision 3S Vision S4071 Encoder V1.03_STD-1 4
ACTi ACTi ACD-2000Q Encoder V3.04.08 4
ACTi ACTi ACD-2100 Encoder  A1D-220-V3.14.19-AC 1
ACTi ACTi ACD-2400 Encoder  firmware system AGD-R2N-V2.06.00-AC; firmware channel A1D-220-V3.12.13-AC 16
ACTi ACTi TCD-2100 Encoder  V4.07.15-AC 1
ACTi ACTi TCD-2500 Encoder  A1D-310-V4.06.08-AC 1
Astrohn Astrohn Astrohn-VA500 / Astrohn-VA500C Encoder 1.7.1 1
Axis Axis 240Q Encoder  4.40 4
Axis Axis 241Q Encoder  4.47 4
Axis Axis 241QA Encoder  4.47 4
Axis Axis 241S Encoder  4.47 1
Axis Axis 243Q blade Encoder  4.41 4
Axis Axis 243SA Encoder  4.45 1
Axis Axis 247S Encoder  4.42 1
Axis Axis F34 Encoder 6.50.1.4 4
Axis Axis F44 Encoder 5.85.3 4
Axis Axis M7001 Encoder  5.02 1
Axis Axis M7011 Encoder 5.75.1 1
Axis Axis M7014 Encoder  5.40.7.1 4
Axis Axis M7016 Encoder 5.51.1 16
Axis Axis P7210 / P7214 Encoder  5.40.7.1 16
Axis Axis P7216 Encoder 5.51.1.1 16
Axis Axis P7224 Encoder 5.51.2.1 4
Axis Axis Q7401 Encoder 5.01 1
Axis Axis Q7404 Encoder 5.02 4
Axis Axis Q7406 Encoder 5.01 6
Axis Axis Q7414 Encoder 5.25.1  4
Axis Axis Q7436 Encoder 5.55.3.7 6
Beward Beward B1018 Encoder 3.1.0.0.2.21 8
Beward Beward B101S Encoder 3.1.0.0.1.18 1
Beward Beward B-10xx server 4CH Encoder 8725 4
Beward Beward B1114 Encoder 3.1.0.0.2.21 4
Bosch Bosch VIP X1 Encoder 2.53(05500253) 1
Bosch Bosch VIP X1 XF Encoder 4.53 (09500453) 1
Bosch Bosch VIP X16 XF E Encoder 5.70 (28500570) 16
Bosch Bosch VIP X1600 Encoder  3.53 16
Bosch Bosch VIP X1600 M4SA Encoder  4.10 4
Bosch Bosch VIP-X1600 XFM4 Encoder  4.21 4
Cellinx Cellinx MR900 Encoder MR900OC 2.0 Build at 2012-10-16 1
CNB CNB INS 2000 Encoder  XNET.x1-1.1.10.304 1
Compotrol Compotrol-VA500 Encoder  1.06.02 1
Dahua Dahua DH-IPC-HUM8230-E1 Encoder 2.460.0000.7.R, Build Date: 2017-03-06 1
Dallmeier Dallmeier MicroStreamer (ONVIF) Encoder  V2.4.4 1
Euresys Euresys Picolo .net HD4 (ONVIF) Encoder  4.0 4
EverFocus EverFocus EVS200 Encoder  1.0.6 2
eVidence eVidence Apix - ViCoder Encoder  p20110704NS 1
Ganz Ganz ZN-RS4012VE / ZN-RS4040VE Encoder 1.7.0 4
Ganz Ganz ZN-RS4012VEL / ZN-RS4040VEL / ZN-S4000VEL Encoder 1.7.0 4
Ganz Ganz ZN-S4000VE Encoder 1.9.6 4
Ganz Ganz ZN-VS801P Encoder  V3.2.36_C 1
Ganz Ganz ZN-VS804P Encoder  v. 1.1.14_i 4
Ganz Ganz ZN-VS804P-WL Encoder  v1.1.11_i 4
Ganz Ganz ZS1-1DS Encoder 1.9.0.8 1
Ganz Ganz ZS1-4DS / ZS1-4DB1 / ZS1-4DB2 Encoder 1.9.0.8 1
Grandstream Grandstream GXV3501 Encoder  v1.0.4.34 1
Grandstream Grandstream GXV3504 Encoder  v1.0.4.34 4
Grundig Grundig GEC-D2201AR Encoder 720130527ANS 1
Hanwha Techwin (Formerly Samsung Techwin) Hanwha Techwin SPE-100P Encoder 2.32_131230 1
Hanwha Techwin (Formerly Samsung Techwin) Hanwha Techwin SPE-101 Encoder  1.00_110829 1
Hanwha Techwin (Formerly Samsung Techwin) Hanwha Techwin SPE-1600 Encoder 2.32_131230  16
Hanwha Techwin (Formerly Samsung Techwin) Hanwha Techwin SPE-400 Encoder 2.32_131230 4
Hikvision Hikvision DS-6101HFI-IP-SD / DS-6101HFI-IP-A Encoder auto 1
Hikvision Hikvision DS-6508HFI Encoder V1.0.1 build 110104 8
Hikvision Hikvision DS-6516HFI Encoder V1.0.1 build 110104  16
InMotion InMotion L84II Encoder  0063-027y-0639-625z 4
InMotion InMotion L86T Encoder  0027-010a-0608-587a 16
InMotion InMotion L88II Encoder  0049-023E-0615-609H 8
Magic Box Magic Box (ONVIF 2-channel device) Encoder v2.1321.5776 2
Mango DSP Mango Pegasus-M Encoder  3.2.7.10 1
Mediatronix Mediatronix AVSR1 Encoder  auto 1
MOXA MOXA Vport 461 Encoder  3.1 Build 11080216 1
Panasonic i-Pro Panasonic WJ-GXE500 Encoder  1.11 4
RIVA RIVA RE1000 / RE110 Encoder  1.7.0 1
RIVA RIVA RE1100-OV Encoder 1.9.0.8 1
RIVA RIVA RE4000 Encoder  1.7.0 4
RIVA RIVA RE4000L Encoder  1.2.0 4
RIVA RIVA RE4100-OV Encoder 1.9.0.8 1
Optelecom-NKF Siqura C-60 E-MC Encoder  2.5.0 1
Optelecom-NKF Siqura S-54 E Encoder  2.5.0 4
Optelecom-NKF Siqura S-64 E Encoder  3.0.1 4
Optelecom-NKF Siqura V-30 E-MSA Encoder  2.5.0 1
Smartec Smartec STS-IPT180 Encoder  A1D-M2N-V2.09.11-NB 1
Sony Sony SNT-EP104 / SNT-EP154 Encoder 1.85.00 4
Sony Sony SNT-EX101 / SNT-EX101E Encoder 1.82.02 1
Sony Sony SNT-EX104 Encoder 1.85.00 4
Sony Sony SNT-EX154 Encoder  1.77.03  4
Stream Labs Stream Labs WaveServer 1501A Encoder  Ubicom 2.0.0.0; PNX Bios 2.0.3.0; PNX Main 2.4.0.0 1
Stream Labs Stream Labs WaveServer 1504R Encoder  Ubicom 0.8.0.0; PNX Bios 0.8.1.0; PNX Main 1.4.0.0 4
Stream Labs Stream Labs WaveServer 1554 Encoder  Ubicom 2.0.0.0; PNX Bios 2.0.3.0; PNX Main 2.3.0.0 4
Stream Labs Stream Labs WaveServer 1554H Encoder  Ubicom 2.4.0.0; PNX Bios 2.5.0.0; PNX Main 2.9.0.0 4
Stream Labs Stream Labs WaveServer 1554H (ONVIF) Encoder Ubicom 0.10.2.0; PNX Bios 2.5.0.0; PNX Main 0.10.2.0 4
Stream Labs Stream Labs WaveServer 1554S Encoder  Ubicom 2.1.0.0; PNX Bios 2.4.0.0; PNX Main 2.6.1.0 4
Stream Labs Stream Labs WaveServer 2554H (ONVIF) Encoder  Ubicom 0.21.0.0; PNX Bios 2.5.0.0; PNX Main 0.16.1.0 4
UDP UDP NVC1000 Encoder 1.9.7.1 1
UDP UDP NVC4000 / NVC4000-R12 / NVC4000-R40 Encoder 1.7.0 4
UDP UDP NVC4000L / NVC4000L-R12 / NVC4000L-R40 Encoder 1.7.0 4
UDP UDP NVN1100 Encoder 1.9.0.8 1
UDP UDP NVN4100 / NVN4100-R12 / NVN4100-R40 Encoder 1.9.0.8 1
VIVOTEK VIVOTEK VC8101 Encoder VC8101-VVTK-0100i 1
VIVOTEK VIVOTEK VS8100 Encoder VS8100-VVTK-0100g 1
VIVOTEK VIVOTEK VS8102 Encoder  0200c5 1
VIVOTEK VIVOTEK VS8401 Encoder 0300c 4
Yuan Yuan PD652 Encoder - 1

 

همچنین در لیست زیر، دستگاه های NVR که در نرم افزار Axxon Next پشتیبانی می شوند را می توانید ملاحظه نمایید.

 

Vendor Model Type Firmware Channel
ACTi ACTi ENR-190 NVR ENR-020-V4.06.11-AC 16
Dahua Dahua DH-NVR2104-S2 / DH-NVR2104-P-S2 / DH-NVR2104HS-S2 / DH-NVR2104HS-P-S2 / DH-NVR2204-S2 / DH-NVR2204-P-S2 NVR 3.205.0000000.0, Build Date: 2017-10-13 4
Dahua Dahua DH-NVR2108-S2 / DH-NVR2108-8P-S2 / DH-NVR2108HS-S2 / DH-NVR2108HS-8P-S2 / DH-NVR2208-S2 / DH-NVR2208-8P-S2 NVR 3.205.0000000.0, Build Date: 2017-10-13 8
Dahua Dahua DH-NVR2116-S2 / DH-NVR2116HS-S2 / DH-NVR2216-S2 NVR 3.205.0000000.0, Build Date: 2017-10-13 16
Dahua Dahua DH-NVR4104 / DH-NVR4104-P / DH-NVR4104H / DH-NVR4104H-P / DH-NVR4104-W NVR V3.201.0000.1.R. Build Date: 2016-04-09 4
Dahua Dahua DH-NVR4108 / DH-NVR4108-P / DH-NVR4108-8P / DH-NVR4108H-P NVR V3.201.0000.1.R. Build Date: 2016-04-09 8
Dahua Dahua DH-NVR4108H NVR 3.201.0000.1.R Build Date: 2016-04-09 8
Dahua Dahua DH-NVR4108H-8P / DH-NVR4208 / DH-NVR4208-P / DH-NVR4208-8P / DH-NVR4408 / DH-NVR4408-8P / DH-NVR4808 / DH-NVR4208V-8P NVR V3.201.0000.1.R. Build Date: 2016-04-09 8
Dahua Dahua DH-NVR4116 / DH-NVR4116-P / DH-NVR4116-8P / DH-NVR4116H / DH-NVR4116H-P NVR V3.201.0000.1.R. Build Date: 2016-04-09 16
Dahua Dahua DH-NVR4116H-8P / DH-NVR4216V-8P / DH-NVR4216 / DH-NVR4216-P / DH-NVR4216-8P / DH-NVR4216-16 / DH-NVR4416 / DH-NVR4416-8P / DH-NVR4416-16P / DH-NVR4816 / DH-NVR4816-16P / DH-NVR4216-16P NVR V3.201.0000.1.R. Build Date: 2016-04-09 16
Dahua Dahua DH-NVR4204 / DH-NVR4204-P NVR V3.201.0000.1.R. Build Date: 2016-04-09 4
Dahua Dahua DH-NVR4208-4K / DH-NVR4208-8P-4K / DH-NVR4408-4K / DH-NVR4808-4K NVR 3.210.0005.0, Build Date: 2016-06-14 8
Dahua Dahua DH-NVR4216-4K / DH-NVR4216-8P-4K / DH-NVR4216-16P-4K / DH-NVR4416-4K / DH-NVR4416-16P-4K / DH-NVR4816-4K / DH-NVR4816-16P-4K NVR 3.210.0005.0, Build Date: 2016-06-14 16
Dahua Dahua DH-NVR4232 / DH-NVR4232-P / DH-NVR4232-8P / DH-NVR4232-16P / DH-NVR4432 / DH-NVR4432-8P / DH-NVR4432-16P / DH-NVR4832 / DH-NVR4832-16P / DH-NVR4232V-8P NVR V3.201.0000.1.R. Build Date: 2016-04-09 32
Dahua Dahua DH-NVR4232-4K / DH-NVR4232-8P-4K / DH-NVR4232-16P-4K / DH-NVR4432-4K / DH-NVR4432-32P-4K / DH-NVR4832-4K / DH-NVR4832-32P-4K NVR 3.210.0005.0, Build Date: 2016-06-14 32
Dahua Dahua NVR4108H-8P-4KS2 NVR 3.215.1002000.0, Build Date: 2018-03-26 8
Everview Everview NR31P6-16 NVR V3.3.4 16
FlexWatch FlexWatch FW-3470 (NVR) NVR 4.06-04 4
FlexWatch FlexWatch FW-5071 (NVR) NVR 4.10 16
FlexWatch FlexWatch FW-5470C (NVR) NVR 4.06-04 4
FlexWatch FlexWatch FW-5870C (NVR) NVR 4.07-17 8
Grundig Grundig GD-RN-AC2004P NVR V1.1.1 build 180211 4
Grundig Grundig GD-RN-AP8632P NVR V1.0.1 build 180211 32
Grundig Grundig GD-RN-AT8864N NVR V1.0.1 build 171130 64
Hanwha Techwin (Formerly Samsung Techwin) Hanwha Techwin SRN-1000 NVR v1.52_151223115146 64
Hikvision Hikvision DS-7608NI-I2-8P NVR V3.3.3 build 150604 8
Hikvision Hikvision DS-7616NI-E2/16P NVR V3.3.4 16
Hikvision Hikvision DS-7616NI-I2-16 NVR V3.3.3 build 150604 16
Hikvision Hikvision DS-7716NI-E4 / DS-7716NI-E4/16P NVR V3.3.3 build 150604 16
Hikvision Hikvision DS-9608NI-ST NVR V3.3.3 build 150604 8
Hikvision Hikvision DS-96128NXI-I16 NVR V4.1.03 build 180103 128
Hikvision Hikvision DS-9616NI-ST NVR V3.3.3 build 150604 16
Hikvision Hikvision DS-9632NI-ST / DS-9632NI-XT / DS-9632NI-I8 / DS-9632NI-I16 / DS-7732NI-I4-16 NVR V3.3.3 build 150604 32
Hikvision Hikvision DS-9664NI-I16 NVR fw ver. 3.4.96 build 171214 64
Hikvision Hikvision DS-9664NI-I8 NVR V3.3.3 build 150604 64
Hikvision Hikvision DS-9664NI-ST NVR V3.3.3 build 150604 64
Honeywell Honeywell HUS-7064 NVR 01.00.03 64
LG LG LRD5080N  NVR auto  8
LG LG LRD5160N NVR auto  16
QNAP QNAP VS-12164U-RP Pro / VS-12164U-RP Pro+ NVR 4.0.2 64
QNAP QNAP VS-xx12Pro / VS-4012U-RP Pro / VS-2112Pro+ / VS-4112Pro+ / VS-4112U-RP Pro+ / VS-6112Pro+  NVR 4.0.0 12
QNAP QNAP VS-xx16Pro / VS-4016U-RP Pro / VS-4116Pro+ / VS-4116U-RP Pro+ / VS-6116Pro+  NVR 3.6.0 16
RVi RVi RVi-IPN16/4-4K NVR 1.DN2.001.003, Build Date: 2017-05-12 16
RVi RVI RVi-IPN32/8-PRO-4K NVR 1.DN2.001.003, Build Date: 2017-05-12 32
RVi RVi RVi-IPN64/8-4K NVR 1.DN3.002.001, Build Date: 2017-01-22 64
SEEnergy SEEnergy SVR-104 NVR 1.7.12.30054084 4
SEEnergy SEEnergy SVR-108 NVR 1.7.12.30054084 8
SEEnergy SEEnergy SVR-116 / SVR-116 Plus NVR 1.7.12.30054084 16
ST ST ST-NVR-41 PRO NVR V3.0.7 build 141107 4
ST ST ST-NVR-81 PRO NVR V3.0.7 build 141107 8
STORM STORM INS441N NVR 3.205.1002000.0.R.20180425 4
STORM STORM INS881N NVR 3.215.1002000.0, Build Date: 2018-03-26 8
VIVOTEK VIVOTEK ND8322P NVR 1.3.0.2c 8

 

دیدگاه خود را بیان کنید